Nieuws

Vakantie
Fitnatic is gesloten van 6 t/m 10 augustus, de lessen beginnen weer op 13 augustus

2018 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Nieuwe EU-regels inzake gegevensbescherming, algemeen aangeduid als de AVG, zullen binnen de EER van kracht worden op 25 mei 2018. Het voornaamste doel van de nieuwe wetgeving is om ervoor te zorgen dat "persoonsgegevens" van natuurlijke personen behoorlijk worden beheerd en niet worden gebruikt voor andere dan gerechtvaardigde doeleinden.

Wij zullen de informatie over u alleen gebruiken voor doeleinden die gebruikelijk zijn binnen onze zakelijke relatie, zoals regelmatige contacten over onze producten of diensten via de nieuwsbrief, automatische incasso etc. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van d,e nieuwsbrief willen wij u verzoeken dit aan te geven bij de balie van Fitnatic.

Om uw privacy ook op de website te kunnen bewaken dient vooraf altijd toestemming aan u gevraagd te worden om fotomateriaal te publiceren. Dit moet aantoonbaar zijn en mede daarom zijn de meeste foto's verwijderd van de website of zodanig geplaatst dat klanten niet direkt herkenbaar zijn.