Intake

Bij het eerste bezoek zal er een intake gesprek en een korte anamnese (voorgeschiedenis) afgenomen worden i.v.m. eventuele klachten.

Aan de hand hiervan
wordt een behandelplan vastgesteld.Hierin leggen we vast wat er precies gaat gebeuren, zodat er voor beide kanten een duidelijk beeld is. Na de eerste behandeling zal er een evaluatie plaats vinden. Bij de opvolgende afspraken zal telkens ook voor en na de behandelingen snel en kort geëvalueerd worden, zodat ook u een duidelijk beeld krijgt van de vorderingen door de massage.

Soms blijkt uit de intake dat er sprake is van een contra-indicatie (reden om niet te behandelen). Het is mogelijk dat ik u dan eerst doorverwijs naar uw arts of fysiotherapeut. Als u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist bent, dan kan ik u vragen met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden of aangepast dient te worden. Uw gegevens zullen, zonder uw toestemming, niet worden verstrekt aan derden.